Strona główna » 525 Wesendorf (Kobyla Góra)

525 Wesendorf (Kobyla Góra)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWesendorf · · · Kobyla Góra
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1894
Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 344, b.p. (1894)

Legenda pieczęci w otoku: GEMEINDE WESENDORF || KREIS | CREUTZBURG

Opis pola pieczęci: drzewo liściaste wyrastające z murawy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 525