Strona główna » 531 Wuttendorf (Bogdańczowice) III

531 Wuttendorf (Bogdańczowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWuttendorf · · · Bogdańczowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: 1832

Chronologia odcisku: 1774 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku sygn. 2083, k. 6 (1832)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AM[[T]]S WUTTENDORFF GEM || CREUTZBURG | *C[[R]]EISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste na prostokątnym podwyższeniu

Publikacje: opis Wilpert VII.48; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 531