Strona główna » 538 Auchwitz (Uciechowice) I      

538 Auchwitz (Uciechowice) I      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAuchwitz · · · Uciechowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

       

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AUCHWITZ : GEM : SIG : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: pług zwrócony w prawo, nad nim dwa ptaki w locie

Publikacje: opis Wilpert VI.1, ryc. Wilpert, nr 161; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 538