Strona główna » 54 Gross Grauden (Grudynia Wielka) II

54 Gross Grauden (Grudynia Wielka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Grauden · · · Grudynia Wielka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1880 Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 165, b.p. (1880, 1886, 1903, 1906, 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GR. GRAUDEN * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół z jedną wieżą, po prawej stronie wysoki krzyż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 54