Strona główna » 547 Berndau (Biernatów) II    

547 Berndau (Biernatów) II    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBerndau · · · Biernatów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

             

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1817 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BERNDAU · GEMEINDE · SIGEL. || LEOBSCHUTZER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług zwrócony w prawo

Publikacje: opis Wilpert VI.4; ryc. Wilpert, nr 9; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 547