Strona główna » 548 Berndau (Biernatów) III  

548 Berndau (Biernatów) III  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBerndau · · · Biernatów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Napisowe

             

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 1840 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897); APOp, SO w Głubczycach, sygn. 3190, k. 18 (1840)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || LEOBSCHÜTZ W polu: BERNDAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 548