Strona główna » 55 Gross Grauden (Grudynia Wielka) III

55 Gross Grauden (Grudynia Wielka) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Grauden · · · Grudynia Wielka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1915

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2234, s. 112 (1915), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 117 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} · GEMEINDE GR. GRAUDEN · || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół z jedną wieżą, po prawej stronie wysoki krzyż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 463; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 55