Strona główna » 551 Bladen (Włodzienin) II       

551 Bladen (Włodzienin) II       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBladen · · · Włodzienin
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

           

Datacja odcisku: 1926

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 63819, b.p. (1926)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE BLADEN * || KREIS [[LEOBSCHÜTZ]]

Opis pola pieczęci: na kartuszu lemiesz pługa w słup, kartusz otoczony wieńcem

Publikacje: opis Wilpert VI.6; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 551