Strona główna » 553 Bleischwitz (Bliszczyce) II     

553 Bleischwitz (Bliszczyce) II     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBleischwitz · · · Bliszczyce
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

      

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1850 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 63896, b.p. (1924), sygn. 47372, b.p. (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BLEISCHWITZ || LEOB : KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe, niepełne} na kartuszu jabłko przebite strzałą skierowane lekko w prawo

Publikacje: opis Wilpert VI.7, ryc. Wilpert, nr 19; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 553

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1943 r. (APOp, RO, sygn. 64957, b.p.)