Strona główna » 555 Branitz (Branice) I

555 Branitz (Branice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBranitz · · · Branice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1843

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1742 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 6518, k. 35 (1843)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BRANITZ : GEM : S || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w słup, skrzyżowany z deską, po obu stronach narzędzi sześcioramienna gwiazda

Publikacje: opis Wilpert VI.9; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 555