Strona główna » 57 Gross Nimsdorf (Naczęsławice) II

57 Gross Nimsdorf (Naczęsławice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Nimsdorf · · · Naczęsławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Herbowe

Gross Nimsdorf (Naczęsławice) II

Datacja odcisku: 1904 Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2784, s. 49 (1899), sygn. 10341, b.p. (1906),

APOp, WP w Koźlu, sygn. 190, b.p. (1904, 1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GR: NIMSDORF + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej snop zboża, po lewej skrzyżowane ramiona i między nimi krzyż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 57

Uwagi: herb zakonu franciszkanów