Strona główna » 575 Geppersdorf (Lenarcice)   

575 Geppersdorf (Lenarcice)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGeppersdorf · · · Lenarcice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Napisowe

           

Datacja odcisku: 1846

Chronologia odcisku: 1846 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 34 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 8495, s. 24 (1846)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || LEOBSCHÜTZ

W polu: GEP : | PERSDORF | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 575