Strona główna » 579 Gröbnig (Grobniki) I

579 Gröbnig (Grobniki) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGröbnig · · · Grobniki
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

 

Datacja odcisku: 1806

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1851

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 8709, k. 4 (1806), sygn. 8676, k. 20 (1851)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GROEBNIGER • GARTTNER [[GEME]]IN · SIGEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż z portretem pośrodku (głowa św. Jana?)

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 469; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 579