Strona główna » 58 Gross Nimsdorf (Naczęsławice) III

58 Gross Nimsdorf (Naczęsławice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Nimsdorf · · · Naczęsławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Herbowe

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1927 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 113 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GR.- NIMSDORF * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej snop zboża, po lewej skrzyżowane ramiona i między nimi krzyż

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 471; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 58

Uwagi: herb zakonu franciszkanów