Strona główna » 580 Gröbnig (Grobniki) II         

580 Gröbnig (Grobniki) II         

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGröbnig · · · Grobniki
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

           

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} + SIGILLUM · ECCLESIAE · GRÖBNICENSIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} głowa św. Jana na misie, nad nią księżyc

Publikacje: ryc. Wilpert, nr 2; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 580

Uwagi: wizerunek na pieczęci został zmieniony na krzyż maltański w 1938 r. (APOp, RO, sygn. 67161, b.p.)