Strona główna » 581 Hennerwitz (Jędrychowice)   

581 Hennerwitz (Jędrychowice)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHennerwitz · · · Jędrychowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

     

Datacja odcisku: 1844

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 9762, k. 24 (1844)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} HENNERWITZ · GEM : S : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: siewca z płachtą siejący ziarno

Publikacje: opis Wilpert VI.17; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 581

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1937 r. (APOp, RO, sygn. 65062, b.p.)