Strona główna » 584 Hohndorf (Boguchwałów) I

584 Hohndorf (Boguchwałów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHohndorf · · · Boguchwałów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1806

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 10045, k. 21v (1806)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} HOHN[[DORF]]F GEMEIN SIG || LEOBSCHITZE | *CREISS* | 1774 ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek kościoła z wieżą, na której znajduje się ptak o rozłożonych skrzydłach, po obu stronach kościoła kwitnące krzewy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 584