Strona główna » 59 Grötsch (Grodzisko) I 

59 Grötsch (Grodzisko) I 

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrötsch · · · Grodzisko
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1926

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 167, b.p. (1926)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GRÖTSCH || KREIS | COSEL O./S.

Opis pola pieczęci: stóg siana, na nim ptak z rozpostartymi skrzydłami, po obu stronach stogu wbite

po jednej łopacie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 59