Strona główna » 592 Kaldaun (Kałduny, dzisiaj Niekazanice-Kałduny) I

592 Kaldaun (Kałduny, dzisiaj Niekazanice-Kałduny) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKaldaun · · · Kałduny
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1742 – 1799

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KALDANNER · GEM · SIEGEL || LEOBSCHITZ | *CREYS*

Opis pola pieczęci: chłop z kosą w rękach koszący zboże (trawę?)

Publikacje: opis Wilpert VI.23; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 592