Strona główna » 595 Kasimir (Kazimierz) I      

595 Kasimir (Kazimierz) I      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKasimir · · · Kazimierz
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

              

Datacja odcisku: 1723

Chronologia odcisku: pocz. XVIII w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 143, k. 81 (1723)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} * CASIMIER * GEMEIN * SIGEL (motyw ozdobny)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kłosy zboża w szeregu, nad nimi lemiesz skierowany ostrzem w prawo

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 262; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 595

Uwagi: najstarsza wzmiankowana pieczęć z monogramem K oznaczającym założyciela wsi księcia Kazimierza została

opisana w H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch der Schlesichen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 134