Strona główna » 6 Birawa (Bierawa) I I

6 Birawa (Bierawa) I I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBirawa · · · Bierawa
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1921

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 152, b.p. (1885, 1909, 1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BIRAWA + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu dwa bażanty skierowane do środka pola nad dwoma lemieszami pługa ułożonymi w pas, pod nimi ryba skierowana w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 6