Strona główna » 603 Komeise (Chomiąża) I

603 Komeise (Chomiąża) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKomeise · · · Chomiąża
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1852

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – 1852

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 11124, k. 21 (1852)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COMEISE · GEM : SIGEL || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: rybak z siecią lub koszem na ryby niesionym na plecach

Publikacje: opis Wilpert, VI.28 Wilpert, nr 156; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 603