Strona główna » 604 Komeise (Chomiąża) II

604 Komeise (Chomiąża) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKomeise · · · Chomiąża
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1862

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 27 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14129, k. 44 (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]ER GE[…]E SIGEL Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu rybak z koszem na ryby

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 604