Strona główna » 616 Langenau (Langowo)

616 Langenau (Langowo)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLangenau · · · Langowo
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: Wilpert, nr 8

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze

obrzeżenie ciągłe} LANGENAU FÜRSTL · GEM · S || LEOBSCHITZ | · CREIS ·· | 1774.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu po prawej pięcioramienna gwiazda, po lewej półksiężyc, po obu stronach kartusza po trzy kwiaty

Publikacje: opis Wilpert VI.34, ryc. Wilpert, nr 8; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 616