Strona główna » 634 Pilgersdorf (Pielgrzymów) I

634 Pilgersdorf (Pielgrzymów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPilgersdorf · · · Pielgrzymów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1801

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14119, k. 14 (1801)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PILLGER[[S]]DORF[[F]] GEM S || LEOBSCHITZE | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu skrzyżowane lemiesz pługa i ostrze kosy

Publikacje: opis Wilpert VI.44; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 634