Strona główna » 641 Possnitz (Posucice) I

641 Possnitz (Posucice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPossnitz · · · Posucice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: 1774 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14361, k. 18 (1820); sygn. 14412, k. 18 (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} POSNITZ [[GE]]MEIN . SIEGE || LEOBSCHITZ | CREISS | [[1774]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w słup, skrzyżowany z ostrzem kosy, po obu stronach po jednym kłosie

Publikacje: opis Wilpert VI.47; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 641