Strona główna » 66 Jacobsdorf (Jakubowice) II

66 Jacobsdorf (Jakubowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJacobsdorf · · · Jakubowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Symbolika religijna

 

Datacja odcisku: 1904

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 223 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4186, s. 327 (1904)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE JACOBSDORF * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane kosa z cepem, nad nimi oko Opatrzności

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 472