Strona główna » 672 Steubendorf (Ściborzyce Małe) II

672 Steubendorf (Ściborzyce Małe) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSteubendorf · · · Ściborzyce Małe
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1911

Chronologia odcisku: 1897 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 34 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897); APOp, RO, sygn. 65359, b.p. (1911); APOp, SO w Głubczycach, sygn. 1190, s. 33 (1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} STEYBENDORFR’ GEM : SIG : || LEOBSCHITZ | CREIS

Opis pola pieczęci: skrzyżowane narzędzia rolnicze: lemiesz pługa i ostrze kosy, nad nimi motyw ozdobny (liść?)

Publikacje: opis Wilpert VI.59; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 672