Strona główna » 675 Stolzmütz (Tłustomosty) II

675 Stolzmütz (Tłustomosty) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStolzmütz · · · Tłustomosty
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1782

Chronologia odcisku: 1774 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Baborowie, sygn. 3242, k. 14 (1782)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} STOLTZMUTZ GEMEIN : SIG : || LEOBSCHITZE | *CREISS* | ·1774·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z proporcem w lewej ręce i cebrem w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis Wilpert VI.61; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 465; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 675