Strona główna » 676 Stolzmütz (Tłustomosty) III

676 Stolzmütz (Tłustomosty) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStolzmütz · · · Tłustomosty
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1837

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Baborowie, sygn. 3243, k. 37 (1837)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} STOLZMUTZ GEM : SIG : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: rycerz z proporcem w lewej ręce i cebrem w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis Wilpert VI.61; A. Starczewska-Wojnar, PGW, s. 41; reprodukcja u K. Maler, BO, s. 333; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 676