Strona główna » 677 Taumlitz (Dębnice, obecnie część Głubczyc)

677 Taumlitz (Dębnice, obecnie część Głubczyc)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTaumlitz · · · Dębnice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy leśne

Datacja odcisku: 1828

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 3190, k. 16 (1828)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} TAUMLITZER · GEM : SIGL || LEOBSCHITZ | CREIS

Opis pola pieczęci: po prawej stronie lemiesz pługa w słup, po lewej – piła w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 677