Strona główna » 686 Türmitz (Ciermięcice) II

686 Türmitz (Ciermięcice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTürmitz · · · Ciermięcice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Topograficzne, Godła mówiące

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 1903 – 1934

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 62680, b.p. (1924), sygn. 52447, b.p. (1903), sygn. 47369, b.p. (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE TÜRMITZ + || KREIS | LEOBSCHÜTZ

Opis pola pieczęci: budynek kaplicy przypominający kształtem wieżę

Publikacje: opis Wilpert VI.63; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 686