Strona główna » 693 Zauchwitz (Sucha Psina) II

693 Zauchwitz (Sucha Psina) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZauchwitz · · · Sucha Psina
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1812

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Baborowie, sygn. 3699, k. 17v (1812), sygn. 3824, b.p. (1830); APOp, SP w Głubczycach, sygn. 38, b.p. (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[ZAUCH]]WITZ : GEMEIN : SIEG || [[LE]]OB[[SCHI]]TZER | [[*CREISS*]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} postać św. Jodoka stojącego z laską, po której wiją się dwa węże

Publikacje: opis Wilpert VI.71; K. Maler, BO, 303; K. Grigarczik, CGD; opis i ryc. Starczewska-Wojnar, SC, s. 46; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 693