Strona główna » 696 Zülkowitz (Sułków) II

696 Zülkowitz (Sułków) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZülkowitz · · · Sułków
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 78757, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE ZÜLKOWITZ || KREIS | LEOBSCHÜTZ.

Opis pola pieczęci: postać św. Józefa z lilią w lewej ręce, prawą ręką trzymającego dłoń idącego z nim małego Jezusa

Publikacje: opis Wilpert VI.72; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 696

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1935 r. (APOp, RO, sygn. 77782, b.p.)