Strona główna » 701 Alt Wilmsdorf (Wilamowa) III

701 Alt Wilmsdorf (Wilamowa) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Wilmsdorf · · · Wilamowa
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1832

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Paczkowie, sygn. 688, b.p. (1832)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | ZU ALT | WILMSDORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 701