Strona główna » 706 Bechau (Biechów) I

706 Bechau (Biechów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBechau · · · Biechów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: 1873

Chronologia odcisku: 1767 – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: czarny

Kolor odcisku: tusz

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 503, k. 10 (1873)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN S* BECHAUER || *NEISSER* | · CREISS · | 1767

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy kwiaty wyrastające z murawy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 706