Strona główna » 707 Bechau (Biechów) II

707 Bechau (Biechów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBechau · · · Biechów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1821

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 608, b.p. (1821)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | Z: BECHAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 707