Strona główna » 709 Bielau (Biała Nyska)

709 Bielau (Biała Nyska)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBielau · · · Biała Nyska
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1913

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Nysie, sygn. 293, b.p. (1913)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

GEMEINDE-VORSTAND || KR. NEISSE

W polu: BIELAU

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 709