Strona główna » 716 Deutsch Kamitz (Kępnica)

716 Deutsch Kamitz (Kępnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Kamitz · · · Kępnica
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 50131, k. 2 (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE ZU DEUTSCH KAMITZ + || KREIS NEISSE

Opis pola pieczęci: po prawej mitra biskupia, po lewej królewska korona

Publikacje: opis Kutzer, GKNG; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 716

Uwagi: zobrazowane księstwo biskupie pełniące władzę sądowniczą nad gminą