Strona główna » 719 Dürr Kunzendorf (Konradów)

719 Dürr Kunzendorf (Konradów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDürr Kunzendorf · · · Konradów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1843

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 523, k. 151 (1843)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIG: DURR | KUNZEN | DORFF | NEISSER | CRE:

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 719