Strona główna » 726 Giersdorf (Gierałcice)

726 Giersdorf (Gierałcice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGiersdorf · · · Gierałcice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 507, k. 7 (1827)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | GIRSCHDORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 726