Strona główna » 727 Giesmannsdorf (Goświnowice)

727 Giesmannsdorf (Goświnowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGiesmannsdorf · · · Goświnowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1912

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Nysie, sygn. 293, b.p. (1912)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-VORSTAND || KR. NEISSE.

W polu: GIESMANNSDORF

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 727