Strona główna » 73 Kamionka (Kamionka)

73 Kamionka (Kamionka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKamionka · · · Kamionka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

 

Datacja odcisku: 1927
Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 237 (1927), sygn. 171, b.p. (1890); APOp, SP w Koźlu, sygn.-, s. 267 (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KAMIONKA * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej stos kamieni i wbity w nie kilof, po lewej drzewo liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 73