Strona główna » 730 Greisau (Gryżów)

730 Greisau (Gryżów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGreisau · · · Gryżów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1865

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 538, k. 10 (1865)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

*GEMEINDE GREISAU* (w dolnej części otoku okrągły ornament ozdobny) W polu: NEISSER | KREIS.

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 730