Strona główna » 732 Gross Neundorf (Złotogłowice) I

732 Gross Neundorf (Złotogłowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Neundorf · · · Złotogłowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1880

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 541, b.p. (1880, 1884, 1899)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-VORSTAND || KREIS NEISSE

W polu: GROSS- | NEUNDORF | *

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 732