Strona główna » 733 Gross Neundorf (Złotogłowice) II

733 Gross Neundorf (Złotogłowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Neundorf · · · Złotogłowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1907

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: 26 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 541, b.p. (1907)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde-Vorstand || Kr. Neisse

W polu: Gross-Neundorf (ozdobny ornament nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 733