Strona główna » 735 Guttwitz (Godkowice)

735 Guttwitz (Godkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGuttwitz · · · Godkowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1873

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 503, k. 13 (1873), sygn. 608, 66 (1821)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | GUTTWITZ | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 735