Strona główna » 736 Hannsdorf (Hanuszów) I

736 Hannsdorf (Hanuszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHannsdorf · · · Hanuszów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1880

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 541, b.p. (1880)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE. | HANNSDORF. | NEISSER. | KREISSES | 181[.] | *

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 736