Strona główna » 737 Hannsdorf (Hanuszów) II

737 Hannsdorf (Hanuszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHannsdorf · · · Hanuszów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1889

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 541, b.p. (1889, 1906)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-VORSTAND || KR. NEISSE.

W polu: HANNSDORF

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 737