Strona główna » 738 Heidau (Hajduki Nyskie)

738 Heidau (Hajduki Nyskie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHeidau · · · Hajduki Nyskie
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 545, k. 25 (1830), k. 171v (1847)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | HEIDAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 738